BẢN SẮC VĂN HÓA THẮNG LỢI:

Và mỗi dân tộc, mỗi quốc gia muốn trường tồn và phát triển phải có nền văn hóa mạnh, văn hóa doanh nghiệp không nằm ngoài phạm trù đó. Phải coi văn hóa như tôn chỉ mục đích của doanh nghiệp mình. Vì vậy xây dựng văn hóa doanh nghiệp là cấp bách, cần thiết và là cái đầu tiên mà mỗi doanh nghiệp cần lưu tâm tới.

Một trong những giải pháp của chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp là “Qui tắc ứng xử và văn hóa Thắng Lợi” đó là: Phong cách làm việc và giao tiếp, quan hệ nhân viên, giao tiếp với cấp trên, nhân viên cấp dưới, đồng nghiệp và quan hệ đối tác kinh doanh với chính quyền địa phương và với báo chí, truyền thông… Từ đó có thể biết rõ vị trí của mình và có cách ứng xử đúng đắn, tuân thủ pháp luật và nội quy, qui định của Công ty.

Phương châm “Lấy chất lượng dịch vụ làm động lực phát triển công ty” được xem như là kim chỉ nam cho mọi hành động, theo đồng chí Lê Hoàng Tâm, Tổng Giám đốc thì “Chất lượng dịch vụ, chính là chất lượng người vệ sỹ”, ngoài những yếu tố khác thì người vệ sỹ của  phải hội đủ các tiêu chuẩn: “NHÂN – NGHĨA – TRÍ – TÍN – DŨNG” vì vậy, khẩu hiệu: “Rèn đức, luyện tài xứng danh vệ sỹ” được tập thể CBNV Thắng Lợi, rèn luyện một cách khoa học vận dụng sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Có thể nói, giá trị cốt lõi mà vệ sỹ Thắng Lợi có được phải là:
– CHẤT LƯỢNG luôn là yêu cầu sống còn của Công ty Bảo vệ , tuyệt đối không để hình ảnh người vệ sỹ Công ty Thắng Lợi xấu đi bởi chất lượng dịch vụ kém.
– Luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu trong quá trình hợp tác, phục vụ khách hàng; không lừa dối hoặc thất hứa với đối tác, khách hàng.
– Mỗi đơn vị tồn tại, phát triển trên cơ sở HIỆU QUẢ và lợi ích lâu dài.
– Tất cả CBNV luôn duy trì phong cách làm việc CHUYÊN NGHIỆP, có trách nhiệm cao, luôn đúng giờ, có kế hoạch chủ động, tốc độ và tính chuẩn xác cao.
– Tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của một tập thể, ĐOÀN KẾT sẽ giúp cho Công ty luôn phát triển, vượt qua mọi thử thách, khó khăn.